امکانات تفریحی

منطقه 22 تهران دارای امکانات تفریحی ویژه و فوق العاده ای است که نزدیکی در کنار این مجموعه می تواند بسیار فوق العاده و دل انگیز باشد. معروفترین این مجموعه شاید دریاچه چیتگر باشد که به گوش همه رسیده باشد. اما در این منطقه دیگر امکانات تفریحی نیز وجود دارد که همگی در کنار هم مجموعه ای فوق العاده را فراهم آورده است. شما می توانید در ادامه اطلاعاتی را درباره دریاچه چیتگر، ایران مال، آبشار تهران، بام لند و دیگر امکانات به دست آورید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :