پروژه ها

آب و هوای خوب و خوش آتیه بودن و موقعیت عالی جغرافیایی و وسیع بودن منطقه 22 تهران باعث به وجود آمدن امکاناتی فوق العاده در این منطقه شد که سرعت باعث جلب توجه سرمایه گذاران شد و به این ترتیب پروژه های بزرگی نظیر پروژه های مهتاب و لکسون و لبخند و بسیاری دیگر از این پروژه ها در این منطقه آغاز و با موفقیت به اتمام رسید و بر محبوبیت این منطقه افزود.